img001_redigerad-1IMG_4801

Kerstin Centervall är en svensk poet som föredrar att skriva på engelska. Hennes fjärde diktsamling heter

THE PATH I TREAD.

Kerstin har under år 2013 publicerat tre diktsamlingar:
The Northern Star, Shooting stars och Music in Verses.

Av “Destiny to write publications” har Kerstin Centervall erhållit följande utmärkelse:

“THE AUTHOR OF THE YEAR, THE BEST NEWCOMER AND ALSO THE MOST INSPIRATIONAL POET PRICE IN 2013.

Kerstin Centervall presenterar sig själv såhär:

“I am a writer a poetess or what you want to call me.
A person born, working and living in Sweden.
I have always had many activities and many strings on my lyre.
My great passion for music, dance, acting, and writing took me early to engagements in those artistics lines.” (Music in Verses. 2013.)

Kerstin Centervall är representerad i antologier i England, USA och Canada.

Jag äger i mitt bibliotek hennes fyra diktsamlingar. Det är en upplevelse att läsa hennes poem. De är inspirerande. Man blir fångad av magin och stämningen i en poesi som ledigt rör sig genom teman från den klassiska mytologin, Shakespeares dramatik, konstens olika perioder och nutidens motivkrets. Det är en poesi av skönhet. Det är ett koncentrat av Liv, Kärlek och Död.

Genom poesin strömmar ådern av Kerstins musikalitet. Kerstin Centervall har reciterat flera dikter. Hennes handlag med ord och begrepp levereras med charmerande lätthet, som i följande dikt:.

CALL OUT MY NAME

Call out my name, not only for your own sake
let me hear your voice as a smoothing melody
starting in the morning to get me awake
and my whole existence, the reason for your elegy.

Call out my name, let it stay on your lips
Make it a form for your creating
let it be a song about your inner whish
and to your whole love relating.

Call out my name, take it and touch it
You will find the tune and the mild sound
the sorrow in its simple spelling
and the meaning of its heartily wound.

Call out my name, write it with your blood
on the cold pillow where you sleep
make it to a scarlet satin rosebud
kissing your tears when you weep.

Call out my name, it will heal your strain hand
it will give you patience for your tired mind
loosing all the hard tighten band
leaving all demands behind.
Kerstin Centervall i The Path I Tread

Antecknat av Lillemor Brink 21.3.2015

Genom förlaget, Recito, och i nätbokandeln kan man köpa The Path I Tread.

https://www.adlibris.com/se/sok?q=Kerstin+Centervall